Na sprzedaż!

Z miotu F-1 zwolniła się rezerwacja na sukę.
Suka śniada z predyspozycjami na wystawy i agility.
Bardzo kontaktowa, śmiała i odważna.
Gotowa do zmiany domu od zaraz.
Więcej informacji – mail lub telefon.